Kompletné služby vo svete realit
zavolajte mi

905 750 373

banner-image

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

15 marca,2017 0comments

Bezpodielové spoluvlastníctvo zanikne:

Rozvodom – rozsudkom súdu s razítkom právoplatnosti.

Smrťou jedného z manželov: V tom prípade ide manželova ½ majetku do dedického konania.

Kúpa nehnuteľnosti pred uzaveretím manželstva je vo výlučnom vlastníctve manžela aj počas trvania manželstva.

Darovanie nehnuteľností manželom nie je možné do bezpodielového spoluvlastníctva, darovať sa dá napr. dom, pozemok, byt, peniaze manželovi ½ a manželke ½.
Taktiež peniaze ktoré sú darované počas manželstva jednému z manželov sú výlučne jeho.
Ak jeden z manželov kúpi nehnuteľnosť za darované peniaze je táto nehnuteľnosť výlučne jeho.
Ak doplácali kúpu nehnuteľnosti úverom z bezpodielového spoluvlastníctva, v tom prípade má vo finančnom vyjadrení k hodnote domu právo na sumu o ktorú dom zhodnotili v rámci bezpodielového spoluvlastníctva.

Občiansky zákonník hovorí:

Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne: spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním.

Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý s manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov: inak je právny úkon neplatný